Begraven

Vroeger werd er vaak in de kerk begraven, toen dat te klein en te onhygiënisch werd (hier komt de uitdrukking ‘rijke stinkerd’ vandaan) werd er buiten naar ruimte gezocht.
Tegenwoordig zijn de begraafplaatsen verdeeld in ‘Bijzondere begraafplaatsen’; deze worden niet door de gemeente beheerd zoals joodse, islamistische, katholieke en hervormde begraafplaatsen en/of kerkhoven, natuurbegraafplaatsen (in het bos) of begraafplaatsen die door een stichting worden beheerd. ‘Algemene begraafplaatsen’, deze worden wel door de gemeente beheerd en hebben vaak een apart katholiek of een apart islamitisch gedeelte.

Kiest u voor begraven, dan is de keuze voor de begraafplaats meestal vrij, soms moet de overledene wonen of lid zijn van de parochie in de plaats waar wordt begraven. Iedere begraafplaats kent zijn eigen regels en de kosten verschillen per begraafplaats.

Op sommige begraafplaatsen mag u (tegen betaling) de plaats van het graf zelf kiezen. Wanneer u niet kiest wordt u ‘op rij’ begraven, wat betekent dat uw graf komt te liggen naast het laatst gedolven graf.

In Nederland kennen we het zgn. zandgraf (in de aarde) en de grafkelder (een stenen bak).
In een graf is plaats voor één, twee of drie kisten, ook dat is per begraafplaats verschillend.
De kisten worden gestapeld. Bij een zandgraf zit tussen iedere kist 30 cm aarde en tussen de laatste kist en het gras (maaiveld) 65 cm. Veel mensen denken dat er beestjes bij de kist kunnen komen, maar dat is onzin. Het graf is zo diep, daar is geen zuurstof meer. Bovengronds begraven komt in Nederland nog niet veel voor, maar dat is wel in ontwikkeling. De grafruimte is dan gelijk aan de stenen bak van de kelder. Overigens is een kist niet verplicht, begraven mag ook in een wade.

We kennen twee soorten graven: een algemeen graf en een particulier graf.
Een algemeen graf is een graf waarover de gemeente mag beschikken, en bepalen wie er in komt te liggen. Zo’n graf huurt u voor de periode van tien jaar en is goedkoper dan een particulier graf.
Een particulier graf is een graf waarover de familie mag beschikken; er is een zgn. rechthebbende die voor een periode van 20 tot 30 jaar mag bepalen wat er met het graf gebeurt. Het recht kan met steeds tien jaar worden verlengd (oude graven kennen nog eeuwig recht).

In Nederland kennen we tien jaar grafrust. Na tien jaar mag het graf worden geruimd of geschud. Bij ruimen wordt het graf geleegd en worden eventuele resten die over zijn, verzameld en elders op de begraafplaats bewaard. Bij schudden worden de resten onderin het graf gelegd met daaroverheen een laag aarde. Het graf wordt dan opnieuw uitgegeven. Let op, vaak vervalt dan eeuwig recht en gaat het nieuwe recht van 20 jaar gelden!

Bij het begraven wordt de kist op het graf geplaatst. Wanneer er touwen worden gebruikt, wordt de kist eerst geplaatst op twee balkjes. Deze worden verwijderd, waarna mensenhanden de kist langzaam laten zakken. Bij het gebruik van een graflift wordt de kist op twee staalkabels geplaatst. Hierbij kan de kist blijven staan, of dalen tot het maaiveld of tot op de bodem. Soms wordt het graf afgedekt met takken groen zodat de bodem uit het zicht is. Tot slot kan afscheid genomen worden door een schepje zand in het graf te gooien; je hoort dan wel het zand op de kist vallen. Mensen die dat geluid onaangenaam vinden, kiezen vaak voor strooibloemen.

Nadat iedereen het graf verlaten heeft, maakt men het dicht en worden de bloemen op het graf geplaatst. Vaak komt er een (tijdelijk) bordje te staan met de naam van de overledene.
Soms vinden nabestaanden het fijn het graf zelf te dichten. Meestal kan dat wel, maar bedenk wel dat het een flinke tijd duurt eer het graf dicht is.

De grond moet drie tot zes maanden inklinken voordat er een monument kan worden geplaatst. Hierover in een volgende column meer.

Sommige nabestaanden komen iedere dag, sommigen komen er nooit meer. In het laatste geval verwaar- loosde dan een graf. Om dat tegen te gaan hebben de meeste begraafplaatsen een verplicht bedrag per jaar ingesteld waarvoor het algemeen onderhoud wordt gedaan en 1 x per jaar het graf wordt schoonge- maakt. Sommige steenhouwerijen hebben maandelijks onderhoud in hun pakket.

Heeft u nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar Barbara Alma (http://www.almauitvaartzorg.nl


Deel deze pagina via:« vorige   overzicht   volgende »